Boek

 

HET HANDBOEK VOOR IEDERE FINANCE PROFESSIONAL!

Hoe kan de finance functie een hoger kwaliteitsniveau bereiken om zijn interne en externe klanten beter te kunnen bedienen? Dat is de centrale vraag waar het boek “De High Performance Financiële Functie In De Praktijk” helemaal om draait. Het HPFF raamwerk wordt er haarfijn in uitgelegd, maar het boek zit ook doorspekt met cases uit België en Nederland. Bedrijven die een HPFF diagnose gedaan hebben tonen hun resultaten en delen hun ervaringen.
 

HPFF worden is een must


Interview met de auteurs André De Waal, Eelco Bilstra en Peter De Roeck

Het High Performance Financiële Functie (HPFF) gedachtengoed is ontstaan vanuit het HPO onderzoek van dr. André De Waal. Een HPO (High Performance Organisation) is een organisatie die zowel financieel als niet-financieel beter dan gemiddeld presteert over een langere termijn. Het zijn organisaties die het beste uit hun mensen halen, het beste uit hun producten en services halen, en het beste behalen voor hun klanten en andere stakeholders. André De Waal: “Met het HPFF raamwerk hebben we alle onderdelen van de HPO verbijzonderd naar de financiële functie, die toch een van de belangrijkste departementen van de organisatie is.” “Met dit raamwerk beschikken CFO’s voor de allereerste keer over een wetenschappelijk onderbouwd raamwerk om de finance functie naar een hoger niveau te tillen,” gaat Peter De Roeck verder.
Lees Meer

“Met een HPFF diagnose vertrekt het verbeteringstraject vanuit de buik van de organisatie, vanuit het hart van finance. Er komen geen externe consultants aan te pas. Dankzij deze methodologie wordt het traject gedragen door de volledige finance functie en is er ruimte om rekening te houden met de eigen cultuur van de organisatie.” We benadrukken graag dat de volledige finance functie betrokken wordt bij een HPFF diagnose: “De visie en het initiatief komt vaak wel van de CFO, maar de vragenlijst wordt ingevuld door zoveel mogelijk leden van het team waardoor de gedragenheid veel groter wordt.”
Het boek wil niet alleen een wetenschappelijk en theoretisch kader geven. De auteurs willen ook aantonen hoe finance functies met een diagnose aan de slag kunnen om high performant te worden. Daarom hebben ze cases geïntegreerd van bedrijven die al een diagnose gedaan hebben. “Op die manier willen we duidelijk maken dat de HPFF diagnose een wetenschappelijke onderbouwde tool is waarmee de finance functie heel concreet aan de slag kan.” Met het boek willen de auteurs een duidelijke boodschap overbrengen naar alle CFO’s, en bij uitbreiding naar alle medewerkers binnen finance teams. Eelco Bilstra: “CFO’s moeten zich inzetten voor de ontwikkeling van de finance functie. Ze mogen nadenken over het verbeteren van hun processen en ontwikkelen van mensen niet op pauze zetten om enkel bezig te zijn met de dagdagelijkse beslommeringen. Strategisch nadenken over de finance functie moet bovenaan de agenda staan. Altijd.”

Gerichte verbeterpunten
Een HPFF diagnose geeft de finance functie inzicht in verbeteringspunten. André De Waal: “Een diagnose laat inderdaad zien hoe hoog een bedrijf scoort op de vijf factoren die de high performance finance functie kenmerken.” De diagnose is dus een foto van de finance functie op een gegeven moment. Wat is nu het grote voordeel van een dergelijke diagnose? “We horen soms van bedrijven dat ze niet klaar zijn om de diagnose te doen, dat ze eerst nog een aantal verbeteringsinitiatieven willen nemen voor ze met het HPFF raamwerk aan de slag willen. Dat is onzes inziens een verkeerde ingesteldheid. Je kan pas verbeteringsinitiatieven nemen als je heel duidelijk weet waar je deze moet nemen. Anders tast je blind rond. Een CFO die verbeteringsinitiatieven doet voor hij inzet op HPFF, is als een houthakker met een botte bijl. De bijl slijpen voor het houthakken is veel effectiever en efficiënter dan snel beginnen hakken met een botte bijl.” Peter De Roeck: “Klopt volledig. Je kan veel gerichter obstakels aanpakken en wegwerken wanneer je precies weet waar je staat.”

Een duidelijk signaal
De auteurs van het boek benadrukken ook dat het resultaat van een diagnose geen goede of slechte score geeft. Het geeft, zoals hierboven aangegeven, wel een duidelijk beeld van waar verbetering mogelijk is. André De Waal: “Het geeft bovendien een duidelijk signaal naar de interne klanten van de finance functie, dat je ze namelijk op heel korte termijn beter van dienst wil zijn.” Wat moeten de lezers van het boek vooral onthouden? André De Waal: “Elke situatie is anders. De diagnose geeft aan aan welke verbeterpunten de finance functie kan werken, hoe dit aangepakt kan worden zal in elke organisatie anders zijn. Maar in elke organisatie zal het wel zo zijn dat je met een HPFF diagnose aan je interne klant laat zien hoe belangrijk zij voor je zijn. Je toont duidelijk aan dat je vanuit finance wil bijdragen aan het succes van de interne klant en van de volledige organisatie. En, misschien nog belangrijker, je geeft een duidelijk signaal naar je medewerkers toe dat je hun ontwikkeling en hun welzijn hoog in het vaandel draagt.” Eelco Bilstra: “Wat mij ook heel erg opvalt is hoe bijna elke organisatie waar we een diagnose gedaan hebben laag scoort op rolduidelijkheid en persoonlijke ontwikkeling. Op strategische invulling scoren de meeste bedrijven dan wel hoger. Dit betekent dat finance heel erg inzet op het ondersteunen van de interne klant, het zogenaamde business partnering, maar dat dit met veel bloed, zweet en tranen moet gebeuren. De medewerkers zien af. Daarom zijn persoonlijke ontwikkeling en rolduidelijkheid twee zeer belangrijke factoren waarop finance moet inzetten…” Inderdaad. Een HPFF is niet alleen goed voor de organisatie, het is vooral ook goed voor de mensen. André De Waal: “Wat ik altijd mooi vind bij HPFF diagnoses is hoe finance medewerkers helemaal openbloeien. Doordat ze aandacht krijgen en ze hun mening mogen geven (en dat er dan bovendien ook nog iets mee gedaan wordt!), wordt een nieuw leven geblazen in teams. High performance begint te leven, de sfeer verbetert, … ik wens iedereen toe om in een high performance omgeving te mogen werken!”

Hygiëne factoren in de weg
Tijdens het maken van het boek en de bijhorende diagnoses, merkten de auteurs een aantal opvallende dingen op. André De Waal: “Wat mij opviel is dat bij sommige bedrijven het gebrek van buy-in van de business een belangrijk obstakel is voor het bereiken van high performance. Dat finance functies niet high performant durven worden om hun interne klant niet in de problemen te brengen met het niveauverschil, dat finance bang kan zijn om een te sterke positie te krijgen, was voor mij een echte eye-opener. De conclusie is duidelijk: HPFF zijn in een omgeving die het HPO gedachtengoed niet ondersteunt, kan lastig zijn.” Maar dat is nog een reden meer voor finance om er wel mee aan de slag te gaan. Een HPFF diagnose kan het startschot betekenen voor de hele organisatie om meer te streven naar high performance. Finance heeft dan een dubbele functie: die van rolmodel en die van ondersteunende partner.
Eelco Bilstra: “Mij viel vooral op dat binnen finance wel veel wordt nagedacht over de ontwikkeling van finance, maar dat dit heel gefragmenteerd gebeurt. Voor elk probleem wordt apart naar een oplossing gezocht, maar het overall plaatje verdwijnt daarmee wat in de mist. Er is te weinig cohesie. Door eerst aan de slag te gaan met een HPFF diagnose kan de finance functie als geheel op zoek gaan naar high performance en wordt minder energie gestoken in het dichten van gaten, maar meer in het zeilen van het schip.” “Dat klopt,” vult Peter De Roeck aan. “Vanuit mijn ervaring ben ik van mening dat finance nog te veel bezig is met wat wij hygiëne factoren noemen. Finance teams hebben het te druk met overnames, implementaties van tools, budgetteren, maand- en jaar afsluiten om na te denken over high performance. Daarom beginnen ze er niet aan. Dat is de verkeerde instelling. Je zou versteld staan van hoeveel moeite, tijd en energie finance soms steekt in dingen die uiteindelijk weinig of geen impact of effect hebben. Voor het eerst hebben ze met het HPFF raamwerk een tool om die vicieuze cirkel te doorbreken.” André de Waal: “Inderdaad. De hygiëne factoren, waar de meeste finance functies prioriteit aangeven, kun je veel beter en sneller aanpakken wanneer je een high performance mindset en high performant medewerkers hebt. Je hebt dan de juiste middelen.”